RSS Feed

Category Archives: Mạng Thổ

MẠNG THỔ

Posted on

Lộ bàng, Đại dịch, Sa trung thổ
Đắc mộc như đạt thành vân lộ

Ngoại hữu tam bang phách mộc gia
Phùng chi tất mạng tu nhập mộ

3 loại Thổ: Lộ bàng thổ, Đại dịch thổ, Sa trung thổ không sợ mộc, được phối hợp với mộc thì sự nghiệp rạng rỡ phát đạt mọi đường. Chỉ có : Thành đầu thổ, Bích thượng thổ, Ốc thượng thổ là rất kỵ với mộc, nếu gặp mạng mộc thì không khác nào thân chôn dưới đáy mồ.

BÍCH THƯỢNG THỔ:

Sợ : Thiên thượng hỏa, Đại hải thủy (lụt lội gây đổ nát)

THÀNH ĐẦU THỔ:
Ưa : Lộ bàng thổ: bao quanh phù trợ. Hỏa: để khai phá nếu không có Lộ bàng thổ. Thủy : vì sơn thủy làm cho Thành đầu thổ mang vẻ oai nghiêm.

SA TRUNG THỔ: đất bồi thanh tú.
Cần : các loại kim nuôi dưỡng cho thành đất tốt. Thiên thượng hỏa : chiếu thêm màu mỡ.

LỘ BÀNG THỔ: cần nhất là nước, thủy : có nguồn tưới đều đều: giản hạ thủy, tỉnh tuyền thủy và thiên hà thủy.
sợ : Đại hải thủy: không có khả năng tưới thấm Lộ bàng thổ mà chỉ có phá phách , kéo trôi tất cả chất màu mỡ.

ĐẠI DỊCH THỔ:đường lớn, đất bằng phẳng nối liền 9 châu, giao thông vạn quốc. Cần: Lộ bàng thổ phù trì cho, trường lưu thủy : nước sông bao quanh và núi cao để tạo quý cách. Đại dịch thổ này gặp mộc làm cho thanh quý vẽ vang..

ỐC THƯỢNG THỔ: ngói lợp

Nhờ hỏa mệnh : Lô trung hỏa và sơn đầu hỏa. Cần đại lâm mộc: làm giá đỡ, bình địa mộc cho thêm trang nhã.

Advertisements
%d bloggers like this: