RSS Feed

Category Archives: Mạng Mộc

MẠNG MỘC

Posted on

1. BÌNH ĐỊA MỘC:

Bình địa mộc trung chi nhất sinh
Bất phùng Kim giả bất năng thành
Ngũ ban biệt Mộc kỵ kim loại
Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh.

Trong 6 loại thuộc mạng Mộc, chỉ có 1 Bình địa mộc không sợ Kim, trái lại cần phối hợp với Kim để trở thành vật hữu dụng. Còn những Mộc khác như: Tùng Bách Mộc, Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, Đại Lâm Mộc đều rất sợ Kim.

Xem về tuổi vợ chồng, nếu 5 Mộc còn lại đó kết hợp với Kim tất bị nghèo khổ hay phải sinh ly tử biệt.

BÌNH ĐỊA MỘC : cần Thiên hà Thủy, Kiếm phong Kim ( để trở thành đồ dùng).

2. TANG ĐỐ MỘC :

Cần : Sa trung thổ: đất bồi do sông biển để được xanh tốt. Thiên hà thủy: nước mưa, sương trong để cho gốc rể được nhuần; các loại thổ và thủy khác làm giảm hiệu lực của Tang Đố Mộc.

3. TÙNG BÁCH MỘC:

Ưa : Thiên hà thủy, Đại khê thủy : nước mưa, nước khe lớn.
Sợ: Lô trung hỏa ( đốt cháy nó).

4. ĐẠI LÂM MỘC:

Cần : nhiều Thổ, Thiên thượng hỏa ( lữa mặt trời nuôi dưỡng)
Ưa : Kiếm phong kim: để đẽo gọt thành dụng cụ, Thủy nuôi dưỡng như Thiên hà thủy.
Sợ : Đại hải thủy, Đại khê thủy : làm thúi rễ.

5. DƯƠNG LIỄU MỘC:

Cần : Sa trung thổ. Tỉnh tuyền thủy: nuôi dưỡng nó nhẹ nhàng thấm xuống do đó mạnh khỏe.
Sợ: Đại dịch thổ: làm nó khó sống. Lộ bàng thổ: làm mất vẻ kiêu sa của Dương liễu mộc.

6. THẠCH LỰU MỘC:

Ưa : Thành đầu thổ, Ốc thượng thổ : ưa thổ thành khí, lắm hạt nhiều con.

Advertisements
%d bloggers like this: