RSS Feed

Category Archives: Mạng Hỏa

MẠNG HỎA

Posted on

MÀU HỢP : ĐỎ, XANH.

Phúc đăng, Lô trung dữ Sơn đầu
Tam hóa nguyên lại phách thủy lưu
Thiên thượng, Tích lịch, Sơn hạ hỏa
Thủy phùng như tướng ngộ vương hầu

3 loại Phúc đăng hỏa, Lô trung hỏa, Sơn đầu hỏa đều đại kỵ thủy mệnh, nếu gặp nước thì 3 loại lữa ấy tắt ngay. Còn Thiên thượng hỏa, Sơn hạ hỏa, Tích lịch hỏa thì cần phải phối hợp với người có mệnh Thủy. Bởi vì 3 loại hỏa này gặp thủy thì càng rạng rỡ thêm ra cũng như bậc tướng gặp được vương hầu.

Tích lịch hỏa lữa sấm sét, chợp

Cần: thiên hà thủy để biến ra vân vũ
có khả năng dưỡng mộc, làm chất vi lượng thấm xuống lòng đất tạo màu mỡ cây mới đủ chất. Các loại mộc ưa Tích lịch hỏa.

Lô trung hỏa

Lò, âm dương là than nung nấu Càn – Khôn.

Kỵ : Thủy

Rất ưa Mộc : làm chất đốt, Bạch lạp kim: lấy kim làm chổ ứng dụng, có kim thì Lô trung hỏa mới tỏ uy quyền.

Phúc đăng hỏaánh lữa đèn đựng trong kim khó tỏa chiếu.

Kỵ thủy

Ưa mộc:

lấy mộc làm bấc (tim đèn)
Lấy Thủy làm dầu, là thủy đào lên: tỉnh tuyền thủy, không phải Đại khê thủy, Đại hải thủy, Thiên hà thủy : gặp các thủy này đèn sẽ bị tắt. Gặp can chi âm (thí dụ: Ất Dậu thì tốt )
Sợ: xung, phá.

Thiên thượng hỏa

lữa ấm áp làm sông núi sáng sủa, cần mộc nhất là Đại lâm mộc.

Sơn đầu hỏa

lữa khai hoang đốt rừng: thiêu rừng xong cần thủy để đất khỏi khô. Ưa : thiên hà thủy.
Hỏa nầy phải nhờ mộc đại : Đại lâm mộc, tùng bách mộc mới cháy, nếu chỉ có thổ , Sơn đầu hỏa trở thành vô dụng.

Sơn hạ hỏa

lữa lập lòe đom đóm huỳnh hỏa chiếu mộc.
Gặp mùa thu càng quý (tuổi Bính thân , Đinh dậu sinh mùa thu : tốt )
Cần : tỉnh tuyền thủy, giản hạ thủy, thiên hà thủy để phản chiếu hào quang.
Sợ tích lịch hỏa : tiêu diệt ánh sáng của nó, đây là cách lưỡng hỏa hỏa diệt.

Advertisements
%d bloggers like this: