RSS Feed

Category Archives: NGŨ HÀNH

MẠNG HỎA

Posted on

MÀU HỢP : ĐỎ, XANH.

Phúc đăng, Lô trung dữ Sơn đầu
Tam hóa nguyên lại phách thủy lưu
Thiên thượng, Tích lịch, Sơn hạ hỏa
Thủy phùng như tướng ngộ vương hầu

3 loại Phúc đăng hỏa, Lô trung hỏa, Sơn đầu hỏa đều đại kỵ thủy mệnh, nếu gặp nước thì 3 loại lữa ấy tắt ngay. Còn Thiên thượng hỏa, Sơn hạ hỏa, Tích lịch hỏa thì cần phải phối hợp với người có mệnh Thủy. Bởi vì 3 loại hỏa này gặp thủy thì càng rạng rỡ thêm ra cũng như bậc tướng gặp được vương hầu.

Tích lịch hỏa lữa sấm sét, chợp

Cần: thiên hà thủy để biến ra vân vũ
có khả năng dưỡng mộc, làm chất vi lượng thấm xuống lòng đất tạo màu mỡ cây mới đủ chất. Các loại mộc ưa Tích lịch hỏa.

Lô trung hỏa

Lò, âm dương là than nung nấu Càn – Khôn.

Kỵ : Thủy

Rất ưa Mộc : làm chất đốt, Bạch lạp kim: lấy kim làm chổ ứng dụng, có kim thì Lô trung hỏa mới tỏ uy quyền.

Phúc đăng hỏaánh lữa đèn đựng trong kim khó tỏa chiếu.

Kỵ thủy

Ưa mộc:

lấy mộc làm bấc (tim đèn)
Lấy Thủy làm dầu, là thủy đào lên: tỉnh tuyền thủy, không phải Đại khê thủy, Đại hải thủy, Thiên hà thủy : gặp các thủy này đèn sẽ bị tắt. Gặp can chi âm (thí dụ: Ất Dậu thì tốt )
Sợ: xung, phá.

Thiên thượng hỏa

lữa ấm áp làm sông núi sáng sủa, cần mộc nhất là Đại lâm mộc.

Sơn đầu hỏa

lữa khai hoang đốt rừng: thiêu rừng xong cần thủy để đất khỏi khô. Ưa : thiên hà thủy.
Hỏa nầy phải nhờ mộc đại : Đại lâm mộc, tùng bách mộc mới cháy, nếu chỉ có thổ , Sơn đầu hỏa trở thành vô dụng.

Sơn hạ hỏa

lữa lập lòe đom đóm huỳnh hỏa chiếu mộc.
Gặp mùa thu càng quý (tuổi Bính thân , Đinh dậu sinh mùa thu : tốt )
Cần : tỉnh tuyền thủy, giản hạ thủy, thiên hà thủy để phản chiếu hào quang.
Sợ tích lịch hỏa : tiêu diệt ánh sáng của nó, đây là cách lưỡng hỏa hỏa diệt.

Advertisements

MẠNG KIM

Posted on

Sa trung, Kiếm phong lưỡng ban Kim
Mộc mạng nhược phùng tức khắc hiềm
Ngoại hữu tứ Kim giai kỵ hỏa
Kiếm, Sa vô hỏa bất thành hình.

Nếu là Kiếm phong kim và Sa trung kim thì cũng nên phối hợp với nông nghiệp có mạng hỏa. Bởi vì Kiếm phong kim và Sa trung kim không có lữa thì không thành vật hữu dụng. Ngoài ra, Kiếm phong kim, sa trung kim đại khắc với mộc mạng vì gặp phải có hình kỵ. còn 4 thứ kim khác : Hải trung kim, Bạch lạp kim, Thoa xuyến kim, kim bạc kim đều kị hỏa nhưng khắc mộc nhẹ hơn.
Kim bạc kim

Sợ : Lô trung hỏa, gặp phải Lô trung hỏa thành bạc nhược, thành than.
Ưa : Thiên thượng hỏa (lữa mặt trời), làm sáng bóng, chói lọi.

Bạch lạp kim và Sa trung kim

Kết hợp với Lô trung hỏa mới tốt.

Kiếm phong kim:Ưa: Đại khê thủy, làm cho sắc kim được nhuận.
Cần: Tích lịch hỏa, để tôi luyện.
Kiếm phong kim và Sa trung kim phải nhờ hỏa mới nên vật quý.

Thoa xuyến kim

Ưa: Tỉnh tuyền thủy (nước trong giếng) và Giản hạ thủy (nước dưới khe). Hai thủy này trau chuốt cho Thoa xuyến kim.
Sợ : Thiên hà thủy (nước mưa), Đại hải thủy. Hai thủy này làm yếu chiết, bần hàn, làm rơi , mất tích.

MẠNG THỔ

Posted on

Lộ bàng, Đại dịch, Sa trung thổ
Đắc mộc như đạt thành vân lộ

Ngoại hữu tam bang phách mộc gia
Phùng chi tất mạng tu nhập mộ

3 loại Thổ: Lộ bàng thổ, Đại dịch thổ, Sa trung thổ không sợ mộc, được phối hợp với mộc thì sự nghiệp rạng rỡ phát đạt mọi đường. Chỉ có : Thành đầu thổ, Bích thượng thổ, Ốc thượng thổ là rất kỵ với mộc, nếu gặp mạng mộc thì không khác nào thân chôn dưới đáy mồ.

BÍCH THƯỢNG THỔ:

Sợ : Thiên thượng hỏa, Đại hải thủy (lụt lội gây đổ nát)

THÀNH ĐẦU THỔ:
Ưa : Lộ bàng thổ: bao quanh phù trợ. Hỏa: để khai phá nếu không có Lộ bàng thổ. Thủy : vì sơn thủy làm cho Thành đầu thổ mang vẻ oai nghiêm.

SA TRUNG THỔ: đất bồi thanh tú.
Cần : các loại kim nuôi dưỡng cho thành đất tốt. Thiên thượng hỏa : chiếu thêm màu mỡ.

LỘ BÀNG THỔ: cần nhất là nước, thủy : có nguồn tưới đều đều: giản hạ thủy, tỉnh tuyền thủy và thiên hà thủy.
sợ : Đại hải thủy: không có khả năng tưới thấm Lộ bàng thổ mà chỉ có phá phách , kéo trôi tất cả chất màu mỡ.

ĐẠI DỊCH THỔ:đường lớn, đất bằng phẳng nối liền 9 châu, giao thông vạn quốc. Cần: Lộ bàng thổ phù trì cho, trường lưu thủy : nước sông bao quanh và núi cao để tạo quý cách. Đại dịch thổ này gặp mộc làm cho thanh quý vẽ vang..

ỐC THƯỢNG THỔ: ngói lợp

Nhờ hỏa mệnh : Lô trung hỏa và sơn đầu hỏa. Cần đại lâm mộc: làm giá đỡ, bình địa mộc cho thêm trang nhã.

MẠNG THỦY

Posted on

Đại hải thủy, Thiên hà thủy lưu
Nhị ban bất dữ thổ vi cừu
Ngoại giả đô lai toàn kỵ thổ
Phùng chi y lộc tất nan cầu

Đại hải thủy và Thiên hà thủy không sợ thổ, gặp thổ mệnh phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn 4 loại thủy khác : Giản hạ thủy, Trường lưu thủy, Tỉnh tuyền thủy, Đại khê thủy đều kỵ thổ, nếu phối ngẫu rất nghèo khổ và vất vả cuộc đời.

 • * Giản hạ thủy:
 • nước mà nguồn chãy thành thác, thành suối trong sạch, tinh khiết.

  – Cần: sa trung kim: cần kim dưỡng tốt nhất.
  – Cần: sa trung thổ: mới hay, đất làm thanh thản.
  – Sợ: lộ bàng thổ, đại dịch thổ: làm cho giản hạ thủy bị vẩn đục.

 • * Đại khê thủy:
 • Nước khe lớn, sóng cả nhấp nhô
  – Cần có nơi nước chãy về: Đại hải thủy.
  – Cần nguồn nuôi dưỡng là Kim mệnh.
  – Sợ sự rung động khiến nó thành phiêu lãng, kỵ sấm sét bão phong..
  * Trường lưu thủy:
  nước chãy thao thao vô cùng tận về biển Đông, cần Kim nuôi dưỡng.
  cần Thổ dụng để thành lòng sông là sa trung thổ.

 • * Thiên hà thủy:
 • Nước mưa tưới vạn vật tốt tươi.
  Không sợ thổ.
  vô ích với kim vì nó chẳng làm cho kim của đất sinh, nên gặp kim vô ích. Đi với Tích lịch hỏa thì hơn để biến ra vân vũ.

 • * Đại hải thủy:
 • Ưa: các thủy khác.
  cần: Thiên thượng hỏa chiếu xuống làm thành cách : ” thủy bổ dương quang”.

 • * Tỉnh tuyền thủy:
 • nước giếng mát sạch
  Ưa: Kim vì do kim tiết ra nhưng phải là chất kim ôn hòa như thoa xuyến kim, bạch lạp kim, sa trung kim, không phải kim sát phạt: kiếm phong kim..
  cần Mộc phát xuất: bình địa mộc, không cần tang đố mộc.

  MẠNG MỘC

  Posted on

  1. BÌNH ĐỊA MỘC:

  Bình địa mộc trung chi nhất sinh
  Bất phùng Kim giả bất năng thành
  Ngũ ban biệt Mộc kỵ kim loại
  Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh.

  Trong 6 loại thuộc mạng Mộc, chỉ có 1 Bình địa mộc không sợ Kim, trái lại cần phối hợp với Kim để trở thành vật hữu dụng. Còn những Mộc khác như: Tùng Bách Mộc, Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, Đại Lâm Mộc đều rất sợ Kim.

  Xem về tuổi vợ chồng, nếu 5 Mộc còn lại đó kết hợp với Kim tất bị nghèo khổ hay phải sinh ly tử biệt.

  BÌNH ĐỊA MỘC : cần Thiên hà Thủy, Kiếm phong Kim ( để trở thành đồ dùng).

  2. TANG ĐỐ MỘC :

  Cần : Sa trung thổ: đất bồi do sông biển để được xanh tốt. Thiên hà thủy: nước mưa, sương trong để cho gốc rể được nhuần; các loại thổ và thủy khác làm giảm hiệu lực của Tang Đố Mộc.

  3. TÙNG BÁCH MỘC:

  Ưa : Thiên hà thủy, Đại khê thủy : nước mưa, nước khe lớn.
  Sợ: Lô trung hỏa ( đốt cháy nó).

  4. ĐẠI LÂM MỘC:

  Cần : nhiều Thổ, Thiên thượng hỏa ( lữa mặt trời nuôi dưỡng)
  Ưa : Kiếm phong kim: để đẽo gọt thành dụng cụ, Thủy nuôi dưỡng như Thiên hà thủy.
  Sợ : Đại hải thủy, Đại khê thủy : làm thúi rễ.

  5. DƯƠNG LIỄU MỘC:

  Cần : Sa trung thổ. Tỉnh tuyền thủy: nuôi dưỡng nó nhẹ nhàng thấm xuống do đó mạnh khỏe.
  Sợ: Đại dịch thổ: làm nó khó sống. Lộ bàng thổ: làm mất vẻ kiêu sa của Dương liễu mộc.

  6. THẠCH LỰU MỘC:

  Ưa : Thành đầu thổ, Ốc thượng thổ : ưa thổ thành khí, lắm hạt nhiều con.

  KIM MỘC THỦY HỎA THỔ

  Posted on

  NGŨ HÀNH LÀ CỐT LÕI CỦA SỰ SỐNG.

  PHẢI CÓ ĐẤT ĐỂ Ở VÀ TRỒNG CÂY : THỔ ỨNG VỚI MÀU VÀNG

  PHẢI CÓ CÂY TRÁI ĐỂ MÀ ĂN : MỘC ỨNG VỚI MÀU XANH.

  PHẢI CÓ NƯỚC ĐỂ TẮM SẠCH VÀ GIẢI KHÁT : THỦY ỨNG VỚI MÀU ĐEN

  PHẢI CÓ LỮA ĐỂ NẤU CHÍN CHỦ YẾU LÀ GẠO: HỎA
  ỨNG VỚI MÀU ĐỎ
  PHẢI CÓ DỤNG CỤ KIM LOẠI ĐỂ CẮT , CHẶT: KIM
  ỨNG VỚI MÀU TRẮNG

  MỖI NGƯỜI CHÚNG TA LẠI CHỊU ẢNH HƯỞNG NHỮNG YẾU TỐ ĐÓ CŨNG KHÔNG ÍT, CHẲNG HIỂU VÌ SAO? NHƯNG CÁC BẬC TIỀN BỐI TỪ XA XƯA THẬT TUYỆT VỜI, CÓ THỂ NGHIÊN CỨU RA KHOA HỌC TỬ VI TRÚNG ĐẾN 99%, VÌ THẾ TA PHẢI TIN THÔI, LẠI NỮA, CÓ CÂU:
  HỮU CẦU TẤT ỨNG
  ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

  ĂN HIỀN Ở LÀNH, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN, TỤNG KINH NIỆM PHẬT CHẮC CHẮN SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẬN, TÙY VÀO THÀNH TÂM CỦA MỖI NGƯỜI, NẾU KHÔNG THÀNH TÂM THÌ LÀ KHÔNG CÓ ĐỨC, KHÔNG CÓ ĐỨC THÌ LÀM SAO THẮNG SỐ ĐƯỢC?

  NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH:

  KIM SINH THỦY
  THỦY SINH MỘC
  MỘC SINH HỎA
  HỎA SINH THỔ
  THỔ SINH KIM.

  NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC

  KIM KHẮC MỘC
  MỘC KHẮC THỔ
  THỔ KHẮC THỦY
  THỦY KHẮC HỎA
  HỎA ĐỐT KIM!!

  CÒN TIẾP…

  %d bloggers like this: