RSS Feed

Category Archives: Mạng của Ngọ

Mạng của Ngọ

Posted on

CANH NGỌ: LỘ BÀNG THỔ (ĐẤT VEN ĐƯỜNG)

ở trong Mùi có Mộc và sinh cho ngọ Hỏa thàng vượng. Vì Hỏa quá vượng nên mùi thổ bị hình, do đó thổ ở đây không đủ khả năng để sinh dưỡng vạn vật, đó là thể chất của đất ven đường.MÀU HỢP:ĐỎ, VÀNG.

LỘ BÀNG THỔ:MỘC SỐNG NHỜ TRÊN LỘ BÀNG THỔ MÀ XANH TỐT VÌ CHẤT ĐẤT ÔN HÒA NUÔI DƯỠNG VẠN VẬT.
CẦN NHẤT LÀ NƯỚC THỦY CÓ NGUỒN TƯỚI ĐỀU ĐỀU: GIẢN HẠ THỦY, TUYỀN TRUNG THỦY RỒI ĐẾN THIÊN HÀ THỦY.
SỢ : ĐẠI HẢI THỦY, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TƯỚI THẤM LỘ BÀNG THỔ MÀ CHỈ CÓ PHÁ PHÁCH KÉO TRÔI TẤT CẢ MÀU MỠ.

NHÂM NGỌ: DƯƠNG LIỄU MỘC ( GỖ CÂY DƯƠNG LIỄU)

Mộc gặp Tử ở cung ngọ và mộ ở mùi, mộc ở vào thế Tử Mộ, dù có được thiên can là Nhâm Quý sinh cho cũng chỉ là loại mộc yếu ớt vì thế lấy tên là Dương liễu mộc.MÀU HỢP:ĐEN, XANH.

DƯƠNG LIỄU MỘC:
CẦN: SA TRUNG THỔ.
TUYỀN TRUNG THỦY
SỢ: ĐẠI DỊCH THỔ : LÀM NÓ KHÓ SỐNG.
LỘ BÀNG THỔ: LÀM MẤT VẺ KIÊU SA CỦA DƯƠNG LIỄU MỘC.

GIÁP NGỌ : SA TRUNG KIM (VÀNG TRONG CÁT)

Ngọ là nơi Hỏa vượng, Hỏa vượng thời kim phải nát, Mùi là nơi Hỏa suy mà Kim lại ở vào vị trí quan đới. Kim ở vào thế bại và quan đới chưa có, khả năng công phạt nên gọi là vàng lẫn cát.MÀU HỢP:TRẮNG, VÀNG.

SA TRUNG KÍM
SA TRUNG – KIẾM PHONG LƯỠNG BAN KIM
MỘC MẠNG NHƯỢC PHÙNG TỨC KHẮC HIỀM
NGOẠI HỮU TỨ KIM GIAI KỴ HỎA
KIẾM , SA VÔ HỎA BẤT THÀNH HÌNH.

NẾU LÀ KIẾM PHONG KIM VÀ SA TRUNG KIM THÌ CŨNG NÊN PHỐI HỢP VỚI NÔNG NGHIỆP CÓ MẠNG HỎA. BỜI VÌ KIẾM PHONG KIM VÀ SA TRUNG KIM KHÔNG CÓ LỬA THÌ KHÔNG THÀNH VẬT HỮU DỤNG. NGOÀI RA KIẾM PHONG KIM, SA TRUNG KIM ĐẠI KHẮC VỚI MỘC MẠNG VÌ GẶP PHẢI LÀ CÓ HÌNH KỴ. CÒN 4 THỨ KIM KHÁC: HẢI TRUNG KIM, BẠCH LẠP KIM, THOA XUYẾN KIM, KIM BẠC KIM ĐỀ KỴ HỎA NHƯNG KHẮC MỘC NHẸ HƠN.

BÍNH NGỌ: THIÊN HÀ THỦY (NƯỚC MƯA)

Bính thuộc hoả, ngọ là vị trí vượng của Hoả thế mà nạp âm là thuỷ, như vậy là thuỷ bắt nguồn từ hoả trừ phi thuỷ ở sông ngân, sông hán trên trời thời không có thứ thuỷ nào khác, vì vậy gọi là Thuỷ ở thiên hà.MÀU HỢP:TRẮNG , ĐEN.

THIÊN HÀ THỦY: NƯỚC MƯA TƯỚI VẠN VẬT TỐT TƯƠI.
KHÔNG SỢ THỔ.
VÔ ÍCH ĐỐI VỚI KIM VÌ NÓ KHÔNG LÀM CHO KIM CỦA ĐẤT SINH. ĐI VỚI TÍCH LỊCH HỎA THÌ DỄ BIẾN RA VÂN VŨ.

MẬU NGỌ : THIÊN THƯỢNG HỎA (LỮA TRÊN TRỜI)

(đời xưa gọi là Viên thượng hoả). Ngọ là vị trí vượng của Hoả, Mộc ẩn ở trong Mùi lại có cơ hội sống lại (1). Đặc tính của Hoả là bốc lên, nên gọi là lửa trên trời.MÀU HỢP:ĐỎ, XANH.

THIÊN THƯỢNG HỎA:THIÊN THƯỢNG HỎA:
LỮA ẤM ÁP LÀM SÔNG NÚI SÁNG SỦA.
CẦN MỘC, NHẤT LÀ ĐẠI LÂM MỘC.

Advertisements
%d bloggers like this: