RSS Feed

Category Archives: Mạng của Mẹo

Mạng của Mẹo

Posted on

– ĐINH MÃO: (LỮA TRONG LÒ)

Đinh Mão là Lô Trung Hoả:
Dần là tam dương, Mão là tứ dương, nơi đây hoá đắc vị lại được Dần Mão mộc sinh hoả. Lúc đó trời đất là lò, muôn loài mới sinh, cho nên mới gọi là Lô Trung Hoả. Trời đất là lò, âm dương là than. Hình tới dương địa, thế lực càng tăng núi non cao vút. MÀU HỢP: ĐỎ, XANH.

LÔ TRUNG HỎA:
PHÚC ĐĂNG, LÔ TRUNG DỮ SƠN ĐẦU
TAM HÓA NGUYÊN LẠI PHÁCH THỦY LỰU
THIÊN THƯỢNG TÍCH LỊCH, SƠN HẠ HỎA
THỦY PHÙNG NHƯ TƯỚNG NGỘ VƯƠNG HẦU.

3 LOẠI PHÚC ĐĂNG HỎA, LÔ TRUNG HỎA, SƠN ĐẦU HỎA ĐỀU ĐẠI KỴ THỦY MỆNH. NẾU GẶP NƯỚC THÌ 3 LOẠI HỎA ẤY TẮT NGAY. CÒN THIÊN THƯỢNG HỎA , SƠN HẠ HỎA , TÍCH LỊCH HỎA THÌ CẦN PHỐI HỢP VỚI NGƯỜI MỆNH THỦY. BỞI VÌ 3 LOẠI HỎA NÀY NẾU GẶP THỦY THÌ CÀNG RẠNG RỠ THÊM RA CŨNG NHƯ BẬC TƯỚNG GẶP ĐƯỢC VƯƠNG HẦU.

– KỸ MÃO: Kỷ Mão là Thành đầu thổ:

Mậu kỷ thuộc Thổ, Dần thuộc cung Cấn là núi , vì vậy đất chưa thành núi mới lấy tên là đất trên chóp thành.MÀU HỢP: ĐỎ, VÀNG.

THÀNH ĐÂU THỒ:
ƯA: LỘ BÀNG THỔ: BAO QUANH PHÙ TRỢ.
HỎA : ĐỂ KHAI PHÁ NẾU KHÔNG CÓ LỘ BÀNG THỔ.
THỦY: VÌ SƠN THỦY LÀM CHO THÀNH ĐẦU THỔ MANG VẺ OAI NGHIÊM.

– TÂN MÃO:TÙNG BÁ MỘC(GỖ CÂY TÙNG,CÂY BÁCH)

Mộc gặp lâm quan tại Dần, Đế vượng ở Mão, Mộc ở thế sinh vượng thời không thể so sánh với những loại mộc yếu ớt, cho nên gọi là Tùng bá mộc.MÀU HỢP:XANH, ĐEN.

TÙNG BÁCH MỘC:
ƯA: THIÊN HÀ THỦY- ĐẠI KHÊ THỦY, ĐẠI DỊCH THỔ.
SỢ LÔ TRUNG HỎA.

– QUÝ MÃO: KIM BẠC KIM (VÀNG PHA BẠC)

Dần Mão là nơi Mộc vượng, Kim suy, kim hoàn toàn bất lực cho nên gọi là vàng thếp (dùng để dát chữ trên câu đối, hoành phi…)MÀU HỢP:TRẮNG, VÀNG.

KIM BẠC KIM: SỢ LÔ TRUNG HỎA, GẶP PHẢI LÔ TRUNG HỎA THÀNH BẠC NHƯỢC THÀNH THAN.
ƯA THIÊN THƯỢNG HỎA (LỮA MẶT TRỜI) LÀM SÁNG BÓNG CHÓI LỌI.

Advertisements
%d bloggers like this: