RSS Feed

Category Archives: Mạng của Hợi

Mạng của Hợi

Posted on

ẤT HỢI: SƠN ĐẦU HỎA (LỬA KHAI HOANG)

Tuất Hợi là cửa Trời, hỏa chiếu ở cửa trời thời ánh sáng cao vọi cho nên mới gọi là Sơn Đầu hỏa. MÀU HỢP: ĐỎ, XANH.

SƠN ĐẦU HỎA: THIÊU RỪNG XONG, CẦN THỦY ĐỂ ĐẤT KHỎI KHÔ.
ƯA: THIÊN HÀ THỦY.
HỎA NÀY PHẢI NHỜ ĐẠI LÂM MỘC, TÙNG BÁCH MỘC MỚI CHÁY, NẾU CHỈ CÓ THỔ, SƠN ĐẦU HỎA THÀNH VÔ DỤNG.

ĐINH HỢI: ỐC THƯỢNG THỔ (ĐẤT TRÊN NÓC NHÀ)

Bính , đinh thuộc hỏa, Tuất hợi là thiên môn, hỏa đã bốc cháy lên, thời thổ không thể sinh ra ở dưới, cho nên lấy tên là đất trên nóc nhà.MÀU HỢP: ĐỎ, VÀNG.

ỐC THƯỢNG THỔ: NGÓI LỢP
NHỜ : HỎA MỆNH: LÔ TRUNG HỎA VÀ SƠN ĐẦU HỎA.
CẦN : ĐẠI LÂM MỘC: LÀM GIÁ ĐỠ, BÌNH ĐỊA MỘC CHO THÊM TRANG NHÃ.

KỸ HỢI: BÌNH ĐỊA MỘC (GỖ ĐỒNG BẰNG)

Tuất được coi là đồng ruộng (giống như Thìn), Hợi là vị trí sinh của Mộc. Mộc đã sinh ở đồng ruộng bao la thời không chỉ giới hạn ở một cây, một gốc nên gọi là Mộc ở bình nguyên.MÀU HỢP: XANH, ĐEN.

BÌNH ĐỊA MỘC:
CẦN: THIÊN HÀ THỦY
CÓ KIẾM PHONG KIM THÌ MỚI TRỞ THÀNH ĐỒ DÙNG.
BỐN LOẠI MỘC KHÁC ĐỀU SỢ KIẾM PHONG KIM.

TÂN HỢI : THOA XUYẾN KIM ( VÀNG TRANG SỨC)

Kim đến Tuất thì gặp suy, đến Hợi gặp Bệnh. Kim mà gặp suy bệnh là thứ vàng non yếu nên gọi là vàng để trang sức.MÀU HỢP: TRẮNG,VÀNG.

THOA XUYẾN KIM:
ƯA: TUYỀN TRUNG THỦY- NƯỚC TRONG GIẾNG VÀ GIẢN HẠ THỦY- NƯỚC DƯỚI KHE. HAI THỦY NÀY TRAU CHUỐT CHO THOA XUYẾN KIM.
SỢ: THIÊN HÀ THỦY, ĐẠI HẢI THỦY, HAI THỦY NÀY LÀM YẾU CHIẾT, BẦN HÀN, LÀM RƠI, MẤT TÍCH.

QUÝ HỢI: ĐẠI HẢI THỦY (NƯỚC ĐẠI DƯƠNG)

Tuất là vị trí quan đới của Thuỷ và Hợi là vị trí Lâm quan. Ở vị trí này lực lượng của Thuỷ rất hùng hậu. Hơn nữa Hợi cũng là sông lớn không thể so sánh với thuỷ ở khe suối nên gọi là đại hải thuỷ.MÀU HỢP: ĐEN, TRẮNG.

ĐẠI HẢI THỦY: ĐẠI HẢI THỦY, NƯỚC RỘNG MÊNH MANG DUNG NẠP TẤT CẢ CÁC NƯỚC SÔNG.
ƯA: CÁC THỦY KHÁC.
CẦN: THIÊN THƯỢNG HỎA CHIẾU XUỐNG LÀM THÀNH CÁCH “THỦY BỔ DƯƠNG QUANG”
HAI LOẠI THỦY THIÊN HÀ THỦY VÀ ĐẠI HẢI THỦY KHÔNG SỢ THỔ.
CÒN 4 LOẠI THỦY CÒN LẠI GẶP MẠNG THỔ KHÔNG ĐƯỢC ẤM NO.

Advertisements
%d bloggers like this: