RSS Feed

Category Archives: Mạng của Dậu

MẠNG CỦA DẬU

Posted on

-QUÝ DẬU: KIẾM PHONG KIM(SẮT ĐẦU KIẾM)

Thân Dậu là chính vị của Kim, và Kim đến cung Thân là Lâm quan, ở đây Kim ở thế sinh vượng nên thật cứng rắn, kim cứng rắn không gì hơn là ở mũi kiếm vì thế gọi là Kiếm phong Kim.MÀU HỢP: TRẮNG, VÀNG.

KIẾM PHONG KIM:
ƯA : ĐẠI KHÊ THỦY LÀM SẮC KIM ĐƯỢC NHUẬN.
CẦN: TÍCH LỊCH HỎA ĐỂ TÔI LUYỆN.
KIẾM PHONG KIM VÀ SA TRUNG KIM PHẢI NHỜ HỎA MỚI NÊN VẬT QUÝ.

ẤT DẬU: TUYỀN TRUNG THỦY (NƯỚC TRONG GIẾNG)

Kim gặp lâm quan ở Thân, đế vượng ở Dậu, kim ở thế sinh vượng thời nhờ đó mà thủy được sinh. Nhưng thủy ở vào lúc mới sinh, lực lượng chưa lớn cho nên lấy tên là nước trong suối. MÀU HỢP: ĐEN, TRẮNG.

TUYỀN TRUNG THỦY:
NƯỚC GIẾNG MÁT SẠCH: ƯA: KIM VÌ DO KIM TIẾT RA NHƯNG PHẢI LÀ CHẤT KIM ÔN HÒA NHƯ THOA XUYẾN KIM, BẠCH LẠP KIM, SA TRUNG KIM, KHÔNG PHẢI KIM SÁT PHẠT: KIẾM PHONG KIM.
CẦN MỘC PHÁT XUẤT: BÌNH ĐỊA MỘC, KHÔNG CẦN TANG ĐỐ MỘC: VÔ ÍCH.

ĐINH DẬU: SƠN HẠ HỎA(LỮA LẬP LÒE ĐOM ĐÓM HUỲNH HỎA CHIẾU MỘC)

Dậu là vị trí Mặt trời đi vào bóng tối, mặt trời đến đấy thời ánh sáng bị che khuất nên gọi là lửa dưới núi.MÀU HỢP: ĐỎ, XANH.

SƠN HẠ HỎA: TUỔI BÍNH THÂN, ĐINH DẬU SINH VÀO MÙA THU CÀNG QUÝ.
CẦN: TUYỀN TRUNG THỦY, GIẢN HẠ THỦY , THIÊN HÀ THỦY : ĐỂ PHẢN CHIẾU HÀO QUANG.
SỢ : TÍCH LỊCH HỎA: TIÊU DIỆT ÁNH SÁNG CỦA NÓ. ĐÂY LÀ CÁCH : ” LƯỠNG HỎA HỎA DIỆT”

KỸ DẬU: ĐẠI DỊCH THỔ (ĐẤT MỘT KHU VƯỜN LỚN)

Thân nằm trong vị trí của quẻ Khôn, Khôn là đất . Dậu nằm trong vị trí quẻ Đoài, đoài là chằm (???). Mậu Kỷ cũng là Thổ lại vào ở vị trí của đất và chằm tất nhiên là loại đất phù sa mỏng manh, nên gọi là Đại dịch Thổ (chữ Dịch theo nghĩa cận đại là trạm dùng để đưa thư).MÀU HỢP : ĐỎ . VÀNG.

ĐẠI DỊCH THỔ: ĐƯỜNG LỚN, ĐẤT BẰNG PHẲNG NỐI LIỀN 9 CHÂU, GIAO THÔNG VẠN QUỐC.
CẦN: LỘ BÀNG THỔ PHÙ TRÌ CHO.
TRƯỜNG LƯU THỦY: NƯỚC SÔNG BAO QUANH VÀ NÚI CAO ĐỂ TẠO QUÝ. RIÊNG 3 LOẠI THỔ: SA TRUNG THỔ, LỘ BÀNG THỔ, ĐẠI DỊCH THỔ GẶP MỆNH MỘC LÀM CHO THANH QUÝ VẺ VANG.

TÂN DẬU: THẠCH LỰU MỘC (GỖ CÂY LỰU)

Thân là tháng bảy, Dậu là tháng tám. Ở vào thời điểm này nói chung các lại mộc đều tiêu điều vì lâm vào vị trí tuyệt, chỉ có cây thạch lựu là kết quả vào tháng 7 tháng 8. Vì vậy mới lấy tên là Thạch lựu mộc. MÀU HỢP: XANH, ĐEN.

THẠCH LỰU MỘC:
ƯA : THÀNH ĐẦU THỔ, ỐC THƯỢNG THỔ. ƯA THỔ THÀNH KHÍ LẮM HẠT NHIỀU CON.

Advertisements
%d bloggers like this: