RSS Feed

爱慕

Posted on

都只因你太好 找不到应走退路
我要进已无去路
进退 我不知点算好
不知点算好 心中只感燥暴
我似跳进八阵图 模糊地探讨

滴着热泪仍尽吐 心中丝丝爱慕

我已对你去尽了 心碎难补

但是现在还未到 虽则心声寄挂号

我纵已耗尽了 我满心爱慕

是爱慕 爱慕 叫我心痛苦

爱慕 爱慕 达到疯颠程度
只因想得太好 不可哑忍你的态度
我无怨你我恨糊涂
此刻 不知点算好
不知点算好 早经封锁心的退路
要去我也觉无去路 情感已经迷途
爱慕 令我迷途 爱慕 叫我心痛苦
爱慕 爱慕 令我糊涂 心迷路

Advertisements

About trasuasonlu

Nếu 1 ngày nào đó tôi có thể sống trong 1 túp lều tranh, mang đôi dép cỏ, ăn rau cỏ, và chỉ nên mặc lá chuối thôi, có nghĩa là tôi càng ít vay mượn những vật từ bên ngoài, thì tôi càng mạnh mẽ.

One response »

  1. không phải ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này của GorGor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: