RSS Feed

MẠNG MỘC

Posted on

1. BÌNH ĐỊA MỘC:

Bình địa mộc trung chi nhất sinh
Bất phùng Kim giả bất năng thành
Ngũ ban biệt Mộc kỵ kim loại
Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh.

Trong 6 loại thuộc mạng Mộc, chỉ có 1 Bình địa mộc không sợ Kim, trái lại cần phối hợp với Kim để trở thành vật hữu dụng. Còn những Mộc khác như: Tùng Bách Mộc, Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, Đại Lâm Mộc đều rất sợ Kim.

Xem về tuổi vợ chồng, nếu 5 Mộc còn lại đó kết hợp với Kim tất bị nghèo khổ hay phải sinh ly tử biệt.

BÌNH ĐỊA MỘC : cần Thiên hà Thủy, Kiếm phong Kim ( để trở thành đồ dùng).

2. TANG ĐỐ MỘC :

Cần : Sa trung thổ: đất bồi do sông biển để được xanh tốt. Thiên hà thủy: nước mưa, sương trong để cho gốc rể được nhuần; các loại thổ và thủy khác làm giảm hiệu lực của Tang Đố Mộc.

3. TÙNG BÁCH MỘC:

Ưa : Thiên hà thủy, Đại khê thủy : nước mưa, nước khe lớn.
Sợ: Lô trung hỏa ( đốt cháy nó).

4. ĐẠI LÂM MỘC:

Cần : nhiều Thổ, Thiên thượng hỏa ( lữa mặt trời nuôi dưỡng)
Ưa : Kiếm phong kim: để đẽo gọt thành dụng cụ, Thủy nuôi dưỡng như Thiên hà thủy.
Sợ : Đại hải thủy, Đại khê thủy : làm thúi rễ.

5. DƯƠNG LIỄU MỘC:

Cần : Sa trung thổ. Tỉnh tuyền thủy: nuôi dưỡng nó nhẹ nhàng thấm xuống do đó mạnh khỏe.
Sợ: Đại dịch thổ: làm nó khó sống. Lộ bàng thổ: làm mất vẻ kiêu sa của Dương liễu mộc.

6. THẠCH LỰU MỘC:

Ưa : Thành đầu thổ, Ốc thượng thổ : ưa thổ thành khí, lắm hạt nhiều con.

Advertisements

About trasuasonlu

Nếu 1 ngày nào đó tôi có thể sống trong 1 túp lều tranh, mang đôi dép cỏ, ăn rau cỏ, và chỉ nên mặc lá chuối thôi, có nghĩa là tôi càng ít vay mượn những vật từ bên ngoài, thì tôi càng mạnh mẽ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: